JOB REFERENCE

Tsing Yi Repair warehouse
Tsing Yi Repair warehouse 628,260W Listed    
Kowloon Bay Industrial Centre
Kowloon Bay Industrial Centre 253,440W Listed
Sheung Shui K.Wah Construction materials LIMITED
Sheung Shui K.Wah Construction materials LIMITED76,500W Listed
Lau Fau Shan, Yuen Long
Lau Fau Shan, Yuen Long 190,440W Listed
>